Гласът на ловеца

Как ловна дружинка реши проблема с бракониерските набези

Искам да изкажа публично възхищението си и да разкажа пред вас Уважаеми Колеги как една дружинка накара Бракониерите да спрат, или по скоро да ограничат набезите си в района. На по малко от двайсетина километра от град Хисаря сгушено в подножието на Средна гора се кипри с. КРЪСТЕВИЧ. Почти ежедневно бракониерски машини огласяха вековните гори и поваляха вековни дървета, ако само можеха да...

още

Начало » Новини » Ловни новини » Липса на дейности за опазване на околната среда в съобщението на комисията за общата политика за земеделието (САР)

Липса на дейности за опазване на околната среда в съобщението на комисията за общата политика за земеделието (САР)

vater Публикувана от vater | 05.12.2017
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

Липса на дейности за опазване на околната среда в съобщението на комисията за общата политика за земеделието (САР)

FACE с тревога алармира, че Съобщението на Европейската комисия относно следващата Обща политика за земеделието (CAP) не признава кризата с биологичното разнообразие в земеделските земи в Европа. Важно е да се отбележи, че ЕК потвърди, че следващата Обща политика за земеделието отново ще включи механизъм от два стълба, при който фермерите ще получават териториални плащания по (Стълб I), което може да не предостави ефективно други обществени стоки освен храна. FACE се надяваше на подобрен механизъм на CAP, даващ възможност директните плащания към фермерите да бъдат ясно свързани с измерими екологични резултати. Тъй като настоящата Обща политика за земеделието предвижда доброволно „зелено” плащане, повечето факти показват, че това е неефективно и остава неясно какво ще предложи следващата CAP по въпроса.За съжаление, Проверката за съответствието (Fitness Check) на директивите за природата показа пределно ясно, че прилагането на национално ниво на политиката на ЕС за природата е много неефективно. Как тогава можем да бъдем сигурни, че при изпълнението на CAP държавите-членки ще превърнат в приоритет най-необходимите дейности за подобряване на биоразнообразието? Доброволческите агро-екологични механизми по Стълб II като цяло бяха неуспешни с изключение на отделни случаи – например местно ръководени и базирани на резултати механизми в някои части на Европа. Това, което е още по-обезпокоително е, че въобще не се споменава за нов инструмент за финансиране на опазването на природата, което възпрепятства възможността следващата Обща политика за земеделието (CAP) да осигури толкова необходимата кохерентност на политиката.

Съобщението не предлага как директните плащания (по Стълб I) ще бъдат ефективно „опростени и по-добре насочени” по-специално за онези фермери, които притежават най-богатите на биоразнообразие (и често посочени от Натура 2000) земи. Как ще бъдат подкрепени подходящо тези фермери, така че настоящият проблем с изоставянето на земите да бъде решен? Според FACE, съобщението на ЕК не се занимава ефективно с този въпрос.

Съобщението на ЕК предлага също така „модел за изпълнение” с по-гъвкав подход, гарантиращ ефективни резултати, но заявява , че: „Държавите-членки трябва да носят по-голяма отговорност и да имат по-измерими критерии за това как изпълняват и постигат набелязаните цели”. В този контекст държавите-членки ще отговарят за „осигуряването на благонадеждно наблюдение и докладване на изпълнението в подкрепа на бюджета”. Според FACE точно тук европейското земеделие отново няма да успее да изпълни своите цели, свързани с биоразнообразието.

Освен това FACE отбелязва използването на проблематичния термин „грижа за околната среда” в Съобщението на ЕК. Следва да бъде изяснено дали това означава „грижа” за оставащите намалели местообитания и видове в обработваемите земи вместо фокусиране върху възстановяването.От една страна се приветства факта, че Съобщението отбелязва, че следващата САР трябва да има „силен ангажимент да предоставя обществени стоки и екосистемни услуги, свързани с почвата, водата, биологичното разнообразие, качеството на въздуха, климатичните промени и осигуряването на отдих сред природата”, а от друга остават много отворени въпроси, на които трябва да се отговори:

- Как ще бъде постигнато това стратегически и по измерим начин?
- Какво би станало ако държавите-членки не определят измерими цели, за да осигурят изпълнението на така приетите екологични и климатични цели?
- Какво би станало ако държавите-членки не изберат да превърнат в приоритет изпълнението на екологичните цели на национално ниво?
- Какво би станало ако държавите-членки или ЕК не успеят да създадат подходящи механизми за контрол и изпълнение?
- Какво би станало ако предложеният „стратегически план на САР” не задължава в достатъчна степен държавите-членки да осигурят кохерентност на политиките?

Според Ludwig Willnegger, Генерален секретар на FACE: „FACE е дълбоко обезпокоена, че това предложение може да доведе до това 7 милиона ловци в Европа да станат свидетели на последващо намаляване и изчезване на малки дивечови популации и други неловни видове. Комисията трябва да свърши сериозна работа, за да демонстрира как следващата Обща политика за земеделието ще покаже резултати в тази област, така че някои от амбициозните точки в Съобщението да станат реалност.”

Изпратено от FACE до БГ ЛОВ
Превод БГ ЛОВ