Начало » Тест за кандидат ловци

Тест за кандидат ловци

Добре дошли!

Bglov.com предоставя възможност на всеки желаещ, да провери своите знания и подготвеност да бъде правоспособен ловец.

Представяме на Вашето внимание тестът, който трябва да реши всеки кандидат, за да стане правоспособен ловец.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Инструкция за провеждане и попълване на теста

Изпитният тест съдържа въпроси, съответстващи на темите от програмата за теоретична подготовка на кандидата.

Тестът съдържа 1400 въпроса, разделени в 104 групи. При всяко зареждане на теста пред Кандидата, се представят 104 въпроса - на случаен принцип по един от всяка група.

При презареждане на страницата и на нов тест, се зареждат съответно и нови 104 въпроса. Всеки кандидат следва да посочи отговор на всеки един от всички зададени му в теста въпроси.

Всеки от въпросите съдържа по три примерни отговора, от които само един е правилният. Кандидатът трябва да посочи отговора, който смята за верен.

Съдържащите се в изпитния тест въпроси са групирани по раздели. Последователността им съответства на утвърдената от ИАГ програма за теоретично обучение на кандидат-ловците за придобиване право на лов съгласно чл.16а от ППЗЛОД.

В реални условия времетраенето на изпитния тест е 90 минути.

За да се приеме за коректно попълнен теста, е необходимо:

  • Кандидатът да отбележи верния според него отговор за всеки от въпросите;
  • Кандидатът да попълни всички полета с исканата персонална информация.
  • *Кандидатът трябва да вземе предвид че всички въпроси и полета имат задължителен характер!

Резултатът от решаването на теста, ще бъде показан на Кандидата след като го е попълнил според посочените по-горе изисквания.

Кандидат, отговорил правилно на 80 или повече въпроса, се счита за успешно издържал изпитния тест.

ВЪПРОСИ

1. Благородните елени сменят козината си (линеят)

 един път годишно
 два пъти годишно
 три пъти годишно

2. В България, естествените неприятели в природата на зрелите благородни елени са

 лисиците
 чакалите
 вълците

3. Брачният период на елена лопатар е през месец

 август
 октомври
 декември

4. Брачният период при сърната е през месеците

 юли-август
 септември-октомври
 декември-януари

5. Ако почвата е твърда, при спокоен ход, задните копитца от краката на сърните

 не се отпечатват
 се отпечатват ясно
 се отпечатват слабо

6. На каква възраст обикновено трофея на сръндака може да достигне максимални размери?

 На една година
 На две години
 След седмата година

7. Възрастните мъжки диви кози тежат около

 15-20 кг
 40-50 кг
 80-100кг

8. Брачният период на дивата коза е през месеците

 август-септември
 ноември-декември
 февруари-март

9. Женските диви кози обикновено раждат

 1, рядко 2 малки
 2-3 малки
 3-4 малки

10. Как са насочени стъпките в дирята на мечката спрямо линията на движение?

 Навън
 Косо навътре
 Успоредно

11. Имат ли рогца женските муфлони?

 Да - всички
 Само някои
 Не

12. Брачният период на вълка е през месеците

 септември-ноември
 януари-февруари
 юли-септември

13. Задните крака на дивия заек са

 дълги колкото предните
 по-къси от предните
 по-дълги от предните

14. Кое от сетивата на дивия заек най-слабо е развито?

 Слух
 Обоняние
 Зрение

15. Катерицата прекарва по-голямата част от живота си

 на земята
 по дърветата
 във въздуха

16. Височината в холката на възрастния чакал е

 по-гол от лисицата и по-малка от вълка
 колкото на лисицата
 колкото на вълка

17. Цветът на козината на чакала през лятото е

 ръждиво-червеникав
 сиво-бял
 сиво-черен

18. В България лисицата е разпространена

 само високо в планините
 само в гората
 повсеместно

19. Енотовидното куче се храни

 само с животинска храна
 само с растителна храна
 с животинска и растителна храна

20. Къде е разпространено енотовидното куче в България?

 В Родопите
 В Рила
 В Североизточна България