Начало » Тест за кандидат ловци

Тест за кандидат ловци

Добре дошли!

Bglov.com предоставя възможност на всеки желаещ, да провери своите знания и подготвеност да бъде правоспособен ловец.

Представяме на Вашето внимание тестът, който трябва да реши всеки кандидат, за да стане правоспособен ловец.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Инструкция за провеждане и попълване на теста

Изпитният тест съдържа въпроси, съответстващи на темите от програмата за теоретична подготовка на кандидата.

Тестът съдържа 1400 въпроса, разделени в 104 групи. При всяко зареждане на теста пред Кандидата, се представят 104 въпроса - на случаен принцип по един от всяка група.

При презареждане на страницата и на нов тест, се зареждат съответно и нови 104 въпроса. Всеки кандидат следва да посочи отговор на всеки един от всички зададени му в теста въпроси.

Всеки от въпросите съдържа по три примерни отговора, от които само един е правилният. Кандидатът трябва да посочи отговора, който смята за верен.

Съдържащите се в изпитния тест въпроси са групирани по раздели. Последователността им съответства на утвърдената от ИАГ програма за теоретично обучение на кандидат-ловците за придобиване право на лов съгласно чл.16а от ППЗЛОД.

В реални условия времетраенето на изпитния тест е 90 минути.

За да се приеме за коректно попълнен теста, е необходимо:

  • Кандидатът да отбележи верния според него отговор за всеки от въпросите;
  • Кандидатът да попълни всички полета с исканата персонална информация.
  • *Кандидатът трябва да вземе предвид че всички въпроси и полета имат задължителен характер!

Резултатът от решаването на теста, ще бъде показан на Кандидата след като го е попълнил според посочените по-горе изисквания.

Кандидат, отговорил правилно на 80 или повече въпроса, се счита за успешно издържал изпитния тест.

ВЪПРОСИ

1. По време на брачния период, мъжките благородни елени

 не се калят изобщо
 не обичат да се калят
 обичат да се калят

2. Бременността на женските на благородния елен продължава

 6 месеца
 12 месеца
 8 месеца

3. Стопански оправдано ли е еленът лопатар да се развъжда в България?

 Да - навсякъде
 Да, в подходящи местообитания
 Да, но само над 2000 мнв

4. След смяната на кои рога при елена лопатар започва развитието на лопатата?

 На вторите
 На петите
 На шестите

5. Обикновено стъпката на сърната е дълга

 105-125 см
 75-85 см
 35-45 см

6. Максималното тегло при възрастните глигани достига до

 120 кг
 450 кг
 300 кг

7. При спокоен ход, задните копитца от краката на дивата свиня

 не се отпечатват
 се отпечатват винаги
 се отпечатват рядко само при сняг

8. Дивата коза се среща

 високо в планините
 в лонгозните гори
 в предпланинието

9. Брачният период на мечките е през

 май-юни
 юли-август
 септември-октомври

10. Женската мечка ражда малките си

 рано наесен
 по време на зимния си сън
 късно напролет

11. Рогата на муфлона

 не падат през целия му живот
 падат всяка пролет
 падат всяка есен

12. Вълчицата ражда след около

 едномесечна бременност
 двумесечна бременност
 тримесечна бременност

13. При липса на достатъчно наличие на храна, в разплода на вълците участват

 всички половозрели вълци
 2/3 от половозрелите вълци
 само най-силните мъжки и женски

14. Кое от сетивата на дивия заек най-слабо е развито?

 Слух
 Обоняние
 Зрение

15. При липса на храна през тежките зимни месеци, катерицата

 изпада в зимен сън
 предприема големи миграции
 линее

16. За храна нутрията използва

 нежните части на папура и тръстиката
 само риба
 само мърша

17. Бременността при чакалите продължава около

 40 дни
 60 дни
 80 дни

18. Половата зрелост при лисицата настъпва на

 9 - 11 месеца
 18 - 22 месеца
 2 години

19. Краката на лисицата в долната си част са

 червени
 жълти
 черни

20. Брачният период на дивата котка е през месеците

 ноември-декември
 септември-октомври
 февруари-март