Гласът на ловеца

Как ловна дружинка реши проблема с бракониерските набези

Искам да изкажа публично възхищението си и да разкажа пред вас Уважаеми Колеги как една дружинка накара Бракониерите да спрат, или по скоро да ограничат набезите си в района. На по малко от двайсетина километра от град Хисаря сгушено в подножието на Средна гора се кипри с. КРЪСТЕВИЧ. Почти ежедневно бракониерски машини огласяха вековните гори и поваляха вековни дървета, ако само можеха да...

още

Начало » Страница » Закони и правилници

Закони и правилници

Ловен календар - срокове за ловуване на дивеч в България 04.08.2015г.
1. Благороден елен и елен-лопатар - мъжки и приплоди - от 1 септември до 31 януари - женски - от 1 октомври до 31 декември 2. Сърна - мъжки - селекционно и трофейно - от 1 май до 30 октомври...
Морален кодекс на ловеца Морален кодекс на ловеца 28.07.2015г.
От 21 години кодекса е поставен в ловния дом на Поибренската ловна дружина. През 1992 г. Дончо Цончев и Лазар Мурджев записват тези думи за Поибренци. За разпечатване, изтегли от тук:...
Правила за безопасност при дейности с ловно оръжие Правила за безопасност при дейности с ловно оръжие и боеприпаси и по време на лов 30.06.2015г.
При дейности с ловно оръжие и боеприпаси задължително се спазват следните основни правила: • Ловуването се извършва с гладкоцевно или нарезно огнестрелно ловно оръжие. Когато оръжието е...
безопасно боравене с оръжие Важно за начинаещи ловци - безопасно боравене с ловно оръжие 26.05.2015г.
За ловеца ловната пушка е неизменен и верен спътник по време на лов и на спортната площадка. Без солидно оръжие с изправен механизъм е немислим и успешният лов. Затова на него трябва да се отделя особено...
ЗАКОН ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА - ДВ. бр. 62 от 12.07.2013г. 22.01.2014г.
ДВ. бр. 62 от 12.07.2013г. Обн., ДВ, бр. 78 от 26 септември 2000 г., изм., ДВ, бр. 26 от 20 март 2001 г., изм., ДВ, бр. 77 от 9 август 2002 г., изм., ДВ, бр. 79 от 16 август 2002 г., изм., ДВ, бр....
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА - ДВ. бр. 48 от 24.06.2011г. 22.01.2014г.
Обн., ДВ, бр. 58 от 29 юни 2001 г., изм., ДВ, бр. 43 от 26 април 2002 г., изм., ДВ, бр. 41 от 8 май 2003 г., изм., ДВ, бр. 101 от 18 ноември 2003 г., изм., ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2004 г., изм., ДВ, бр....
Обществено представяне на стратегия за развитие на ловното стопанство за периода 2012 - 2027г. Обществено представяне на стратегия за развитие на ловното стопанство за периода 2012 - 2027г. (1ва част - видео) 21.03.2013г.
На 20.03.2013г. в Международен панаир Пловдив се проведе първото обществено представяне на "Стратегия за развитие на ловното стопанство за периода 2012 - 2027г." Разработката бе представена от...
Обществено представяне на стратегия за развитие на ловното стопанство за периода 2012 - 2027г. Обществено представяне на стратегия за развитие на ловното стопанство за периода 2012 - 2027г. (2ра част - видео) 21.03.2013г.
Продължение от 1ва част на първото обществено представяне на "Стратегия за развитие на ловното стопанство за периода 2012 - 2027г." Разработката бе представена от проф. Нино Нинов и авторския...
Цени на разрешителни за лов през 2012г. Цени на разрешителни за лов през 2012г. 09.03.2012г.
Заповед на Министъра на земеделието и храните:
НУГ Правилник за организацията и дейността на ловния съвет към НУГ 29.10.2011г.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ЛОВНИЯ СЪВЕТ КЪМ НАЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ, СЪВЕТИТЕ ПО ЛОВА КЪМ РЕГИОНАЛНИТЕ УПРАВЛЕНИЯ НА ГОРИТЕ И КОМИСИИТЕ ПО ЛОВНО СТОПАНСТВО КЪМ ДЪРЖАВНИТЕ...
Определиха реда и начина за ловуване на хищници в дивечовъдните участъци, стопанисвани от юридически лица 16.06.2011г.
На вчерашното заседание на Министерския съвет беше прието Постановлението за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча (ППЗЛОД), съобщават от пресцентъра...
Отмениха забраната за лова 12.05.2011г.
Отменя се забраната за лова на всички видове дивеч на територията на области Варна, Шумен, Сливен, Кърджали, Ямбол, с изключение на територията на общини Болярово и Елхово и област Хасково, с изключение...
Промените в закона за горите отнасящи се до охраната на дивеча 28.04.2011г.
Източник: ИК НАСЛУКА Дискусията във форума може да прочетете или да участвате тук: КЛИК
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ РАБОТАТА НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ЛОВНИЯ ИЗЛЕТ 02.03.2011г.
І. Общи положения Настоящата инструкция регламентира правата, задълженията и отговорнос-тите на ръководителя на ловния излет. С нея се цели да се създаде по-голям ред и дисциплина при...
Процедура за получаване на ловен билет 07.04.2010г.
Чл. 22 ал 1 от Закон за лова и опазването на дивеча: Право на лов се предоставя на пълнолетни български граждани, положили успешно теоретичен и практически изпит пред комисия, назначена със заповед на...
ЗАКОН ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА 20.07.2009г.
Обн. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2000г., изм. ДВ. бр.26 от 20 Март 2001г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.79 от 16 Август 2002г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.82 от 10...
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА 06.04.2009г.
Обн. ДВ. бр.58 от 29 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Април 2002г., изм. ДВ. бр.41 от 8 Май 2003г., изм. ДВ. бр.101 от 18 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.15 от 24 Февруари...
ПРАВИЛНИК за устройството, задачите и дейността на секцията по ловна стрелба към ЛРС 21.03.2009г.
НАЦИОНАЛНО ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ" ПРАВИЛНИК за устройството, задачите и дейността на секцията по ловна стрелба към ЛРС РАЗДЕЛ І Общи...
Ловна площ и брой членове към края на 2005 г 06.08.2008г.
1Айтос 91 586 ха 1289 чл. 2Антоново 60 416 ха 495 чл. 3Ардино 233 385 ха 240 чл. 4Асеновград 57622 ха1597 чл. 5Балчик 42 948 ха 600 чл. 6Батак 21 900 ха 384 чл. 7Белене 13 835 ха 173 чл....
Правилник на киноложките секции към ловните сдружения 06.08.2008г.
НАЦИОНАЛНО ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ" ПРАВИЛНИК За работа на киноложките секции към ловно-рибарските сдружения І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1....
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ЛОВЦИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 19.06.2008г.
Целта този кодекс е подкрепата на ловната етика като важно допълнение на законовата система и действащите нормативни уредби. Ловецът носи отговорност за природното наследство, което трябва да бъде...
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА 27.02.2008г.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча относно организацията и управлението на ловното стопанство, правото на лов,...
ПРАВО НА ЛОВ 27.02.2008г.
Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Кандидатите за придобиване право на лов се включват в курс за обучение и подготовка. (2) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Курсът за обучение и подготовка включва...
СТОПАНИСВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА 27.02.2008г.
Раздел I Стопанисване на дивеча Чл. 28. Стопанисването на дивеча в ловностопанските райони се извършва въз основа на утвърдените ловоустройствени проекти. Чл. 29. (1) (Отм. - ДВ, бр. 41 от...
ТЪРГОВИЯ С ДИВЕЧ И ДИВЕЧОВИ ПРОДУКТИ 27.02.2008г.
Чл. 110. (1) Собственикът на ловен трофей, придобит по реда на чл. 73, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча, го регистрира в държавното лесничейство по местоживеене след представяне на трофея и...
ЩЕТИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 27.02.2008г.
Чл. 117. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Щетите, причинени от дивеча, се установяват от комисия, назначена със заповед на директора на държавното лесничейство или на държавната дивечовъдна станция след...
ПРОГРАМА 27.02.2008г.
I. ДИВЕЧОЗНАНИЕ 1. Бозайници - обект на лов А. Едър дивеч 1. Благороден елен - описание и биология, развитие на рогата, следи 2. Елен лопатар - описание и биология, развитие на рогата, следи 3. Сърна -...
За дивеча от Червената книга 22.02.2008г.
В Червената книга на България са вписани 19 бозайника - между които златката, вълкът, пъстрият пор, тюлена монах, кафявата мечка, видрата, дивата котка Изчезнали бозайници са риса и европейската норка....
Списък на бозайници и птици 22.02.2008г.
БОЗАЙНИЦИ А Едър дивеч 1. Благороден елен (Cervus elaphus L.) 2. Елен лопатар (Cervus dama L.) 3. Сърна (Capreolus capreolus L.) 4. Дива свиня (Sus scrofa L.) 5. Дива коза...
ЗАКОН за лова и опазване на дивеча 21.02.2008г.
Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Законът урежда отношенията, свързани със собствеността, опазването и стопанисването на дивеча, организацията на ловното стопанство, правото на лов и търговията...
1