Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Новини » Ловни новини » Внесоха в НС нов Законопроект за изменение и допълнение на ЗЛОД

Внесоха в НС нов Законопроект за изменение и допълнение на ЗЛОД

vater Публикувана от vater | 07.02.2019
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

Внесоха в НС нов Законопроект за изменение и допълнение на ЗЛОД

МОТИВИ към Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча

Във връзка с увеличаване запасите на дивеча зачестяват регистрираните щети от него. В същото време се усложнява и епизоотичната обстановка, свързана с разпространението на африканската чума по свинете, което води след себе си значителни икономически загуби. За да може да се реагира адекватно на тези проблеми е необходимо да бъде предвидена възможността със заповед на министъра на земеделието, храните и горите да бъдат променяни сроковете за ловуване на някои видове дивеч според конкретната обстановка след съгласуване с министъра на околната среда и водите като част от мерките за профилактики, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните.

Вносители:

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ
ГЕОРГИ КОЛЕВ КОЛЕВ

§ 1. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:

1. В алинея 1 се правят следните допълнения:

а) след думите "В зависимост от" се добавя: "биологичното развитие на дивеча, щетите нанесени от него и";

б) след думите "със заповед може да" се добавя "променя сроковете за ловуване, регулира числеността на дивечовите запаси,".

2. Създава се ал. 13:

"(13) Обжалването на заповедта по ал. 1 не спира изпълнението и."

Заключителна разпоредба

§ 2. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.

Текст на законопроекта: Прикачен файл  954-01-6.pdf