Гласът на ловеца

Как ловна дружинка реши проблема с бракониерските набези

Искам да изкажа публично възхищението си и да разкажа пред вас Уважаеми Колеги как една дружинка накара Бракониерите да спрат, или по скоро да ограничат набезите си в района. На по малко от двайсетина километра от град Хисаря сгушено в подножието на Средна гора се кипри с. КРЪСТЕВИЧ. Почти ежедневно бракониерски машини огласяха вековните гори и поваляха вековни дървета, ако само можеха да...

още

Начало » Страница » Закони и правилници » Процедура за получаване на ловен билет

Процедура за получаване на ловен билет

admin Публикувана от admin | 07.04.2010
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел
Чл. 22 ал 1 от Закон за лова и опазването на дивеча:

Право на лов се предоставя на пълнолетни български граждани, положили успешно теоретичен и практически изпит пред комисия, назначена със заповед на министъра на земеделието и горите или на упълномпщено от него длъжностно лице.

Как и къде можете да се подготвите за изпитите?

1. Подготвителните курсове се организират и провеждат преди всичко от ловните сдружения. В подготовката на млади ловци ловните сдружения са натрупали вече 115-годишен опит и няма да пропуснат да ви научат на всичко необходимо. За вашето добро обучение те разполагат с необходимата материално-техническа база и с високо квалифицирани и опитни преподаватели, притежават и организационните звена - първичните ловни колективи за навлизане на младите ловци в лова.

2. Къде да отидете, за да ги намерите (адреси или начини за връзка) Изцяло ви спестяваме времето за търсене на сдруженията. Достатъчно е да натиснете левия бутон на мишката на думата адреси, за да отворите страницата, на която сме публикували адресите на всички ловно-рибарски дружества , членове на СЛРБ, и да изберете в кое дружество и на кого да се обадите за подробности.

3. Какво трябва да се носи, за да се запишете в курсовете. Трябва да носите лична карта, свидетелство за съдимост, медицинско удостоверение от психодиспансер и медицинско свидетелство за годност за носене на оръжие. С тези документи става записването и се плащат таксите за обучение. Информация за точния размер на таксите и възможните начини за плащането им ще получите от Ловно-рибарските сдружения.

4. Продължителност на обучението. Теоретичната част на обучението е от две седмици до един месец. Подготовката за практическия изпит по стрелба продължава също около месец.

5. Какво се учи за теоретичния изпит - за писмен и за устен (теми или формулировки и книгите, които трябва да изчетем)Основните теми, които включва теоретичната част на обучението, са дивечознание (бозайници и птици), стопанисване на дивеча (преброяване, подхранване, хранилки, чекала и т.н.), уредба на ловното стопанство (райони на лов, разпределение, организация на ловните стопанства), лов (видове, начини, методи, организация на лова), Устав на Националната ловна организация, ловно законодателство, оръжие и ловна стрелба, оказване на първа медицинска помощ. Помощната литература по тези теми, която можем да препоръчаме, е учебника "Млад ловец" и другите издания на ИК "Наслука" - бул. "Витоша" 31 - 33, София.

6. Какво се учи за практическия изпит. Практическият изпит за придобиване право на лов включва темите:

- Връзка "Природа - дивеч - местообитание".

- Техника на боравене с ловно оръжие.

- По обучението в стрелба при ваше желание можете да имате допълнителни практически часове срещу заплащане.

Къде и как се провеждат изпитите?

Кандидатите за придобиване право на лов се допускат до изпит след завършен курс на обучение и практическа подготовка.

1. В срок до 5 април в годината на провеждане на изпита всички завършили успешно курса на обучение подават заявление за явяване на изпит в държавното лесничейство или в държавната дивечовъдна станция, където е регистриран курсът. Към заявлението се прилагат: · Удостоверение за завършен курс на обучение · документ за платена такса

2. Изпитите се провеждат в държавните лесничейства на една изпитна сесия през май и юни, по график, утвърден от началника на Национално управление на горите.

3. На базата на подадените заявления в държавните лесничейства се изготвя списък на лицата, които се допускат до изпити.

4. Теоретическият и практическият изпит се провеждат в различни дни.

Теоретичен изпит

5. Първият изпит, на който трябва да се явите, е теоретичният изпит. Той е разделен на две части - писмен и устен, като и двете части от теоретичния изпит се провеждат в един календарен ден.

6. Ако сте издържали успешно писмения изпит, имате право да се явите на устния изпит.

7. За една изпитна дата се допускат до 20 кандидата.

8. Само кандидати, издържали успешно теоретичния изпит се допускат до практически изпит.

Веднага след това се провежда и ПРАКТИЧЕСКИЯ ИЗПИТ.

Какво трябва да направите след успешното полагане на изпитите?

Чл.23 (1) от Закона за лова и опазването на дивеча: За упражняване на правото на лов се издава документ - билет за лов, който е личен и правата по него не могат да се преотстъпват.

След като изпитът приключи: Комисията издава удостоверение на лицата, издържали изпита. Билет за лов издава лесничейството след представяне на удостоверение за положен изпит за придобиване право на лов.

Добавяме и още една важна информация:

ЛОВНИЯТ БИЛЕТ СЕ ЗАВЕРЯВА ЕЖЕГОДНО!!!

Незаверилият билет няма право да ловува. Ловците, незаверили блета си в продължение на три календарни години губят правото на лов.