Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Новини » Ловни новини » Предложение за увеличаване сроковете за ловуване на дива свиня и водоплаващ дивеч внася СЛРД „СОКОЛ 1893” Пазарджик в Министерски съвет

Предложение за увеличаване сроковете за ловуване на дива свиня и водоплаващ дивеч внася СЛРД „СОКОЛ 1893” Пазарджик в Министерски съвет

vater Публикувана от vater | 24.06.2018
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

Предложение за увеличаване сроковете за ловуване на дива свиня и водоплаващ дивеч внася СЛРД „СОКОЛ 1893” Пазарджик в Министерски съвет

Управителния съвет на СЛРД „СОКОЛ 1893” - ПАЗАРДЖИК на свое заседание гласува и прие да внесе свои предложения към Министерски съвет на Р.България относно изменение и допълнение на ЗЛОД. Срока за общественото обсъждане на Проекта на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча е до 08.07.2018 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До МЗГХ във връзка с общественото обсъждане на промените в ЗЛОД


Във връзка с общественото обсъждане на промените в ЗЛОД, СЛРД „Сокол 1893” - Пазарджик предлага следните мотивирани изменения на приложение 4 от закона, относно сроковете за ловуване на някои видове дивеч.

Приложение 4, параграф 29, точка 1/ 3.2. да се измени така:

Групов лов на дива свиня – от 01. Септември до 31 Януари.

Мотиви:
Към настоящия момент популацията на дива свиня е достигнала своя пик и нанася значителни щети на селското стопанство, както и ограничава ареала на развитие на други по-чувствителни видове дивеч.
Наближаването на африканската чума по свинете към нашите граници също изисква по-крути мерки за регулиране на популацията на дива свиня в България. Разрешените към настоящия момент излети, и без това са недостатъчни за регулиране на числеността на този бързо развиващ се вид, а попълзновенията за намаляване срока за ловуване ще доведат до неимоверно разпространение на този дивата свиня, което на един първоначален етап ще доведе до значително нарастване на щетите нанесени на селските стопани, и съответните искове за обезщетения от тях, ще потисне развитието на популациите на сърната, елена лопатар, заека и други по-чувствителни видове, с които дивата свиня се конкурира за хранителната база, и в крайна сметка ще подпомогне разпространението на африканската чума на наша територия, което ще доведе до трайно изчезване на този ловен вид и тотален срив на целия отрасъл.
Този срок за ловуване е разрешен, но не задължителен, и би дал възможност на стопанисващите дивеча да провеждат излети за отстрел на дива свиня съобразно таксацията, плана за отстрел и разбиранията на стопанисващия за груповия лов на дива свиня. Освен това дивата свиня няма постоянни местообитания и е възможно плез септември да е в едни ловностопански райони, а януари в други. Разширения срок за ловуване би дал възможност за по качествено стопанисване на този ловен вид.
В рамките на увеличения законов срок за ловуване, министъра на земеделието, горите и храните би могъл да налага ограничения или да разрешава по-интензивен отстрел в зависимост от числеността на популацията и епизоотичната обстановка.
Неприложима е и идеята да се компенсира недостатъчния брой излети на групов лов с индивидуален лов на дива свиня, поради недостатъци в сега действащата уредба. Изискването за присъствие на представител на ДГС на всеки излет практически обезсмисля идеята за провеждане на такъв вид лов от ловно-рибарските сдружения.
С оглед гореизложеното считаме за необходимо и навременно започването на груповия лов на дива свиня от 01. Септември и продължаването му до 31 Януари.

Т.4 се изменя така:

23. Голяма белочела гъска - от 01. Септември до 28. Февруари
23.1. Посевна гъска - от 01. Септември до 28. Февруари
23.2. Сива гъска - от 01. Септември до 28. Февруари
24. Диви патици - обект на лов - от 01. Септември до 28. Февруари
24.1- Полудива патица - от 01. Септември до 28. Февруари
24.2. Зеленоглава патица - от 01. Септември до 28. Февруари
24.3. Лятно бърне - от 01. Септември до 28. Февруари
24.4. Зимно бърне - от 01. Септември до 28. Февруари
24.5. Фиш - от 01. Септември до 28. Февруари
24.6. Лопатарка - от 01. Септември до 28. Февруари
24.7. Черна качулата потапница - от 01. Септември до 28. Февруари
24.8. Шилоопашата патица - от 01. Септември до 28. Февруари
24.9. Кафявоглава потапница - – от 01. Октомври до 28. Февруари
25. Черна лиска - от 01. Септември до 28. Февруари


Мотиви:
В резултат на климатичните промени, които безспорно са налице, сме свидетели на промяна в процесите на миграция и поведението на водоплаващия дивеч, което от своя страна изменя благоприятното време за ловуване. През последните години се наблюдава меко време през декември и застудяване през януари и февруари, което води да засилена миграция през първите два месеца на годината.
Това налага да се удължи срока за ловуване на тези видове дивеч, за да се предпази гнездящата у нас популация за сметка на прелетните такива.
Нереални са аргументите за намаляване срока за ловуване на водоплаващ дивеч, застъпвани от някои псевдо-екологични организации. Тази мярка няма да доведе до запазване на защитените видове, а напротив ще засили недоволството на ловците от тяхната дейност и ще има обратен ефект върху общата популация на дивеча у нас.

УС на СЛРД „СОКОЛ 1893” - ПАЗАРДЖИК

ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА - 08.06.2018