Гласът на ловеца

Как ловна дружинка реши проблема с бракониерските набези

Искам да изкажа публично възхищението си и да разкажа пред вас Уважаеми Колеги как една дружинка накара Бракониерите да спрат, или по скоро да ограничат набезите си в района. На по малко от двайсетина километра от град Хисаря сгушено в подножието на Средна гора се кипри с. КРЪСТЕВИЧ. Почти ежедневно бракониерски машини огласяха вековните гори и поваляха вековни дървета, ако само можеха да...

още

Начало » Страница » Закони и правилници » Правилник на киноложките секции към ловните сдружения

Правилник на киноложките секции към ловните сдружения

admin Публикувана от admin | 06.08.2008
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел
НАЦИОНАЛНО ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ
"СЪЮЗ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ"

ПРАВИЛНИК
За работа на киноложките секции
към ловно-рибарските сдружения

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Целта на настоящата наредба е да уточни организационната структура, целите и задачите на киноложките секции към ловно-рибарските сдружения (ЛРС).
2. Киноложките секции се изграждат към ЛРС. Те обединяват дружествените членове на СЛРБ - собственици на кучета и любители на такива, проявяващи интерес към дадена ловна порода.
3. Към киноложките секции могат да членуват и собственици на породни ловни кучета, не членуващи в ЛРС, имащи желание да участват в дейността на киноложката секция.
ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
4. Киноложките секции имат за цел:
а) да съдействат и направляват ползването, обучението, отглеждането и развъждането на ловния контингент кучета, според породното им предназначение;
б) да провеждат ловни изпитания на кучетата: за пригодност за лов, полеви и майсторски изпитания;
в) да повишават киноложката култура на своите членове.
5. За осъществяване на своите цели, киноложките секции си поставят следните задачи:
а) да организират на дружествено ниво собствениците и любителите на кучета от ловните породи;
б) да регистрират всички ловни кучета в ЛРД - породни и мелези;
в) да заведат секционен регистър на породните кучета в ЛРД;
г) да организират опреснителни киноложки курсове за водачи на кучета, инструктори по обучение, състезатели и съдии сред своите членове;
д) да съдействат и подпомагат членовете си за провеждане на ловното обучение на кучетата;
е) да изградят и оборудват дружествени полигони за обучение на ловни кучета;
ж) да проведат по ежегодно изготвен график изпитания за пригодност за лов на ловните породи по дружинки в сдружения и водят регистър на преминалите успешно изпитанието кучета;
з) да изготвят комплексна оценка за селекционно-развъдна годност на дружествения ловен контингент и водят неговия регистър;
и) да изготвят производствен случен план в дружеството и предлагат на Националните клубове при БРФК издаване на направление за развъждане;
й) да участват в организирането и провеждането на изложби, изпитания и състезания с ловни кучета в дружествен и съюзен мащаб;
к) да въведат и огласят списъци-регистри за изгубените и намерени кучета;
л) да въведат и огласят списъци на произведените кученца и списъци на лицата, желаещи да ги придобият;
м) да инициират създаването на нови национални клубове за ловни породи.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
6. Членовете на киноложката секция имат право:
а) да избират и бъдат избирани в ръководните органи;
б) да ползват всички придобивки, курсове, облекчения и съоръжения;
в) да изискват информация за дейността;
г) да участват във всички мероприятия на секцията.
7. Членовете на киноложката секция имат следните задължения:
а) да регистрират своите ловни кучета;
б) да провеждат селекционна развъдна дейност в посока на чистопородност и в съблюдаване с международния, националния и клубни правилници за селекция и развъждане на кучета;
в) да регистрират и обявят за продажба произведените от тях кученца;
г) да съблюдават законността и правилата при отглеждане на кучетата;
д) да присъстват на събрания, лекции, семинари, курсове и други мероприятия на секцията.
ІV. РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА КИНОЛОЖКАТА СЕКЦИЯ
8. Ръководни органи на киноложката секция са:
а) общото отчетно-изборно събрание на киноложката секция;
б) ръководството на секцията, състоящо се от 3-ма души.
9. Общото отчетно-изборно събрание на киноложката секция се свиква веднъж на две години. При нужда може да се свика и извънредно общо събрание. На него се приема отчетният доклад на ръководството.
10. Ръководството на секцията се състои от председател, секретар и експерт. По решение на Общото събрание, когато секцията има над 30 члена могат да бъдат в ръководството още 2-ма души.
11. Ръководството на секцията свиква и организира не по-малко от 2-3 събрания годишно, на които се обсъждат текущи задачи на секцията, извършената работа, проведените и предстоящи мероприятия и др.
V. ПОМОЩНИ ОРГАНИ КЪМ КЛУБНИТЕ РЪКОВОДСТВА
12. С оглед квалифицираното изпълнение на поставените пред секцията задачи, ръководството използва помощни органи:
а) киноложки експерти;
б) клубни треньори и съдии;
в) консултанти по отглеждането.
13. По предложение на секционното ръководство, изявилите се в дейностите по подточки а), б) и в) членове, или желаещи да се изявят, завършват курсове и семинари, които се устройват от киноложки секции.
14. Помощните органи са на разположение на ръководството и вземат участие с равен глас при обсъждане на въпроси, свързани с тяхната квалификация.
VІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
15. В началото на годината секциите приемат план за дейността си през текущата година.
16. В своята дейност - за събрания, срещи и други мероприятия, секциите могат да ползват наличната база на съответното ЛРС.
17. Председателят на секцията е пълноправен член на ръководството на ЛРС.
18. Спорове, свързани с работата на секцията, възникнали между членовете й, или с гражданството или обществени организации се отнасят към Комисията по ловна кинология към УС на НЛРС "СЛРБ".