Гласът на ловеца

Как ловна дружинка реши проблема с бракониерските набези

Искам да изкажа публично възхищението си и да разкажа пред вас Уважаеми Колеги как една дружинка накара Бракониерите да спрат, или по скоро да ограничат набезите си в района. На по малко от двайсетина километра от град Хисаря сгушено в подножието на Средна гора се кипри с. КРЪСТЕВИЧ. Почти ежедневно бракониерски машини огласяха вековните гори и поваляха вековни дървета, ако само можеха да...

още

Начало » Новини » Ловни новини » FACE и комисарят по околната среда се срещнаха в Брюксел, обсъдиха и спада на гургулицата!

FACE и комисарят по околната среда се срещнаха в Брюксел, обсъдиха и спада на гургулицата!

vater Публикувана от vater | 04.12.2017
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

FACE и комисарят по околната среда се срещнаха в Брюксел, обсъдиха и спада на гургулицата!

На 27 ноември Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE) проведе много продуктивна среща с комисаря по околната среда Карменю Велла и неговия персонал, където бяха обсъдени редица въпроси, свързани с мигриращите птици, гъските, Общата селскостопанска политика (ОСП) и големите месоядни.

В началото на срещата FACE отново потвърди ангажимента си да спомогне за по-доброто прилагане на директивите за птиците и местообитанията в съответствие с Плана за действие на ЕС за природата, хората и икономиката. По този начин FACE също така подчерта значението на заключенията на Съвета (юни 2017 г.) и неотдавнашната резолюция на Европейския парламент (ноември 2017 г.) относно плана за действие.

За гургулицата в Европа двамата се позоваха на значението на Международния план за действие за видовете (ISSP), разработен с подкрепата по програма LIFE на ЕС и който трябва да бъде приет през 2018 г., като средство за подобряване, от страна на държавите-членки, на екологичните условия за европейските видове за ловуване в неблагоприятното природозащитно състояние и да се даде възможност за устойчиво ловуване. Комисар Вела подчерта, че дори и ако промените в земеползването са ключов фактор за упадъка на гургулицата в Европа, предвид мащаба на нейния общ спад, той поставя под въпрос устойчивостта на сегашния лов. В този контекст FACE подчерта значението на Плана за действие за видовете, за да гарантира устойчивостта на популацията.

FACE също така потвърди необходимостта от по-добри подходи като адаптивно управление на прибиране на реколтата, за да се гарантира най-добрата практика за опазване на мигриращите водолюбиви птици. Бяха обсъдени и някои от настоящите конфликти на гъски, включително разочарованието на много европейски ловци при националните подходи към опазването на гъските. Комисията подчерта необходимостта всяко управление на популациите от гъски в ЕС да съответства на законовите изисквания на Директивата за птиците и на научната основа. Актуализирането на документа "Ключови концепции бе отбелязано,което ще бъде една обширна програма за работа за 2018 г.

Както FACE, така и комисар Vella се споразумяха за необходимостта от по-голяма съгласуваност между директивите за природата и ОСП. ФАСЕ представи своята позиция за следващата ОСП, особено по отношение на "озеленяването", и призова за ефективни агроекологични мерки за насърчаване на биологичното разнообразие и за подпомагане на възстановяването на малките популации от дивеч.

По отношение на големите хищници FACE се позовава на неотдавна приетата резолюция на Европейския парламент относно плана за действие, която насърчава необходимостта от разработване на процедура за оценка за правилното прилагане на член 19 от Директивата за местообитанията и осигуряване на по-голяма гъвкавост в подходите за опазване и управление на едрите хищници. Комисарят подчерта, че както е посочено в Плана за действие на ЕС за опазване на природата, настоящият приоритет бе да се работи въз основа на съществуващите инструменти като платформата на ЕС за съвместно съществуване между хората и едрите хищници и необходимостта от продължаване на усилията за разрешаване на конфликти на местни и регионални нива. В заключение, комисар Vella и FACE постигнаха съгласие, че е необходимо по-тясно сътрудничество за подобряване на прилагането и разбирането на политиката на ЕС в областта на природата. Също така беше прието, че се изисква по-голяма честота на срещите.

За 2018 г. FACE покани комисар Вела да даде реч на ключови бележки на един от многото ловни панаири в средиземноморския регион.

Изпратено на БГ ЛОВ от FACE
Превод БГ ЛОВ