Гласът на ловеца

Как ловна дружинка реши проблема с бракониерските набези

Искам да изкажа публично възхищението си и да разкажа пред вас Уважаеми Колеги как една дружинка накара Бракониерите да спрат, или по скоро да ограничат набезите си в района. На по малко от двайсетина километра от град Хисаря сгушено в подножието на Средна гора се кипри с. КРЪСТЕВИЧ. Почти ежедневно бракониерски машини огласяха вековните гори и поваляха вековни дървета, ако само можеха да...

още

Начало » Страница » VDD-BG » 81 Международно изпитание Hegewald Ризенбек ще се проведе от 08 до 11.10.2014 г.

81 Международно изпитание Hegewald Ризенбек ще се проведе от 08 до 11.10.2014 г.

vater Публикувана от vater | 08.07.2014
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

81 Международно изпитание Hegewald Ризенбек ще се проведе от 08 до 11.10.2014 г.

За информация на желаещите членове за участие на 81 Международно изпитание за разплодна пригодност Hegewald, което ще се проведе в Ризенбек от 08 до 11 октомври 2014 г. публикувам официалната покана изпратена от Президента на VDD eV с превод на български.

ПОКАНА ЗА 81. Международно изпитание за допускане до разплод Hegewald

Ризенбек от 08 до 11 октомври 2014 г.

Група Оснабрюк

Организатор: Verein Deutsch-Drahthaar e.V. -VDD
Провеждане: VDD групи Оснабрюк и Артланд-Зюдолденбург
Патрон Константин Фрайхер Хеереман фон Зюдвик

Ръководител изпитания Ханс Булердик, адрес: Neue Str. 9, 49143 Bissendorf
телефон: 05402-98060; факс: 05402-98060, мобилен: 0171-3168642, ел. поща hans.bullerdieck@vdd-osnabrueck.de

Зам. рък. изпитания: Йоханес Краге, адрес: Neuer Ring 8, 48480 Spelle
телефон: 05977-1582, мобилен: 0173-8825571, ел. поща post@johannes-krage.de

Централа претърсване: до 06.10.2014
Ханс Булердик, адрес: Neue Str. 9, 49143 Bissendorf
телефон: 05402-98060; факс: 05402-98060, мобилен: 0171-3168642, ел. поща hans.bullerdieck@vdd-osnabrueck.de
от 08.10.2014
Паркхотел Зуренбург, адрес: Surenburg 13, мобилен: 0171-3168642

Банкова сметка Hegewald: Kreissparkasse Melle
банков код: 26552286, сметка № 161117460,
BIC: NOLADE21MEL, IBAN: DE08265522860161117460

Организация престой и нощувки:
Tecklenburg Land Tourismus e.V., Markt 7, 49545 Tecklenburg
телефон: 05482-929182, факс: 05482-929184,
интернет страница: www.tecklenburger-land-tourismus.de
ел. поща: info@tecklenburger-land-tourismus.de

Правилник за провеждане на изпитанията:
Правилник за провеждане на изпитанията на клуба, последна редакция от 2012, заешката следа е задължителна дисциплина. Според точките се определят както следва: Hegewald (HW) издържан, HW-критериите не са изпълнени. HZP издържан и не е издържан. Оценката от Hegewald се определя съгласно получените точки за работа съгласно Правилник за провеждане на изпитанията на клуба плюс половината от получените точки за форма и косъм. Ако има кучета с равен брой точки при оценката на Hegewald те се подреждат съгласно точките за работа, глас, възраст, а извън оценката на Hegewald за работа с глас, възраст.
Причина за изключване: Трябва да се спазват законовите разпоредби на Закона за лова в Долна Саксония (NJagdG).
Максимален брой: Броят на кучетата, които се допускат до изпита е ограничен до 180. Групите ще получат своевременно преди провеждането на изпита информация за броя на кучетата. След приключване на обявяването могат да се направят промени, ако броят на кучетата за дадена група не може да бъде покрит.

Условия за допускане:
1. Кучетата трябва да са вписани в племенната книга на VDD или в друга чужда племенна книга, която се признава от VDD или FCI.
2. Те трябва да са обозначени по начин, който предоставя възможност за безспорна идентификация и от гледна точка на защитата на животните, трябва да са купирани.
3. Трябва да са родени на или след 01.10.2012.
4. a) Собственикът и водачът трябва да са членове на VDD.
b) Групата на водача отговаря за определянето на кучетата, които ще участват. Тя прави и проверка дали са спазени условията за допускане до участие. При наличието на наложителни причини тестът за Hegewald може да се проведе по взаимно съгласие и при друга група.
5. Предварителни постижения – минимални изисквания
a) Минимален брой точки на пролетните младежки изпитания (VJP) 65; на дисциплините заешка следа, работа с нос и претърсване трябва да има минимум мн. добър (9-11 т.). Тези условия трябва да са изпълнени в рамките на пролетните младежки изпитания (VJP).
b) По време на упражнения за работа на водя кучетата от съответната група трябва да са положили успешно устойчивост на изстрел във вода, да са изпитвани за претърсване във вода и претърсване и донасяне на патица във и около вода (тест за явяване на Hegewald). Всички изключения трябва да се съгласуват с управителния съвет.
c) Форма и косъм: минимум добър/добър с ясно изразена брада.
d) Изследване за тазобедрена дисплазия (HD-frei) и за OCD (frei) съгласно чл. 25, ал. 1 от Правилника за развъдна дейност на VDD.
e) Изискванията за допускане до разплод трябва да са изпълнени по смисъла на Правилника за развъдна дейност.
f) Кучета на възраст под 15 месеца ще получат временна оценка за форма и косъм. Окончателната оценка ще бъде дадена при навършване на минималната възраст за допускане до изложение на разплодниците.
6. Записване на кучета от чужбина, с изключение на САЩ, Канада и асоциираните групи
a) кучетата се регистрират от местния клуб към службата по племенната книга
b) водачът не трябва да има местожителство в Германия
c) необходимо е да се представи удостоверение за полагане на VJP или документ, че е положен идентичен изпит
d) трябва да са изпитани за работа във вода: 1. за устойчивост на изстрел; 2. претърсване; 3. претърсване и донасяне на патица
e) трябва да са купирани
f) трябва да са обозначени по начин, който дава възможност за безспорна идентификация (татуировка, чип)
g) трябва да имат тест за злоба или потвърждение за желание за лов на дивеч
h) трябва да са HD-frei, както и OCD-frei и да нямат други недостатъци, които да са предпоставка за изключване от разплод
i) родителите трябва да са HD-frei и да нямат недостатъци, които да са предпоставка за изключване от разплод
7. Крайният срок за определяне на участниците за DD-групите и изпращането на информацията до Службата по племенната книга е вторник, 12.08.2014. А за кучета от чужбина крайният срок за записване е 01.08.2014.
Тези срокове са преклузивни срокове и до изтичането му трябва да са представени всички горепосочени документи.
8. Събраните, пълни документи трябва да се изпратят незабавно след полагане на теста за Hegewald на Службата за племенна книга на VDD, Frau Birgit Stooß, Am Bauland 5b, 23684 Wulfsdorf. Те трябва да съдържат оригинала на Формуляр № 1 в актуалната редакция на JGHV (www.jghv.de) (услуга формуляри (Service Formblätter) и формулярът за регистрация за Hegewald, както и копия на
родословието, на удостоверенията за VJP и HZP, както и от теста за злоба, сертификат за тазобедрена дисплазия, OCD. Не е възможно допълнителното предоставяне на документи!
9. Таксата за участие е в размер на 150,00 евро и трябва да се плати до 15.08.2014 от групите по сметката на Hegewald. Таксата не се възстановява.
10. При регистрацията в Ризенбек трябва да се представят всички оригинали.
a) Родословие на кучето
b) Имунизационен паспорт с лепенка за валидна ваксинация срещу бяс, съответно за кучета от чужбина да се представи документ, че са изпълнени условията за имунизация, които важат в Европейския съюз
c) Сертификат за HD и OCD
d) Удостоверение за тест за злоба
e) Получена AH титла
f) Валиден ловен билет
11. Организаторът няма да сключва застраховки! Организаторът не носи отговорност за щети, които са причинени от водачите на кучетата, съответно от техните кучета. Участниците трябва лично да сключат застраховка общ риск (за лов), за злополука, за живота на кучето.
12. Водачът трябва да донесе собствен дивеч, които да е в перфектно състояние. В индивидуални случаи може да се предостави дивеч (фазани, зайци). Всеки, който има нужда, трябва да заяви това при записването.
13. Пушка и муниции се предоставят от изпитващите на поле и вода. При изпитанията на вода изстрелите се произвеждат само от лица, определени от отговорниците за изпитанието.
14. Таксата за всяка група, в размер на 2,00 евро за всеки член, трябва да се преведе до 30.05.2014 г. по сметката на Hegewald.
15. Съдиите от клуба трябва да се определят от отделните групи по формулата (брой членове/100 + брой кучета/1,5) и до 01.08.2014 списъкът трябва да се представи на Главния отговорник по развъдна дейност на VDD.
Съдиите от клуба трябва да са опитни и в добро физическо състояние, за да могат да издържат на високото натоварване по време на Hegewald изпитанието. Обявлението трябва да се направи под формата на списък с всички съдии, с пълните им адреси и съдийски номера, както и мобилни телефонни номера, като от него ще се задраскват имена отдолу нагоре, ако има повече съдии от необходимия брой. Групите ще уведомят съдиите след провеждане на заседанието за определяне на групите за изпитанието, което ще се проведе на 23.08.2014.

VDD e.V.
VDD група Оснабрюк
VDD група Артланд – Зюдолденбург

Дирк Фрайхер фон Еллер-Еберщайн - Председател
Ханс Булердик - Ръководител на изпитанията
Йоханес Краге - Зам. рък. на изпитанията

Изпратено на 02.07.2014г. на имейла на Любомир Петков – Зам. Председател на ВДД_БГ

Превод: Пролет Белчева

Поканите на български и немски език може да изтеглите от тук: ТЕМА НА ВДД-БГ

Моля хората заели се с организирането на предварителния тест насрочен за 02.08.2014г. в гр. Кърджали, да се съобразят с крайния срок за подаване на документите в Германия, който е 01.08.2014г.

Успех на класиралите се за Hegewald.

Любомир Петков - зам. председател на VDD-BG