Начало » Тест за кандидат ловци

Тест за кандидат ловци

Добре дошли!

Bglov.com предоставя възможност на всеки желаещ, да провери своите знания и подготвеност да бъде правоспособен ловец.

Представяме на Вашето внимание тестът, който трябва да реши всеки кандидат, за да стане правоспособен ловец.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Инструкция за провеждане и попълване на теста

Изпитният тест съдържа въпроси, съответстващи на темите от програмата за теоретична подготовка на кандидата.

Тестът съдържа 1400 въпроса, разделени в 104 групи. При всяко зареждане на теста пред Кандидата, се представят 104 въпроса - на случаен принцип по един от всяка група.

При презареждане на страницата и на нов тест, се зареждат съответно и нови 104 въпроса. Всеки кандидат следва да посочи отговор на всеки един от всички зададени му в теста въпроси.

Всеки от въпросите съдържа по три примерни отговора, от които само един е правилният. Кандидатът трябва да посочи отговора, който смята за верен.

Съдържащите се в изпитния тест въпроси са групирани по раздели. Последователността им съответства на утвърдената от ИАГ програма за теоретично обучение на кандидат-ловците за придобиване право на лов съгласно чл.16а от ППЗЛОД.

В реални условия времетраенето на изпитния тест е 90 минути.

За да се приеме за коректно попълнен теста, е необходимо:

  • Кандидатът да отбележи верния според него отговор за всеки от въпросите;
  • Кандидатът да попълни всички полета с исканата персонална информация.
  • *Кандидатът трябва да вземе предвид че всички въпроси и полета имат задължителен характер!

Резултатът от решаването на теста, ще бъде показан на Кандидата след като го е попълнил според посочените по-горе изисквания.

Кандидат, отговорил правилно на 80 или повече въпроса, се счита за успешно издържал изпитния тест.

ВЪПРОСИ

1. По време на брачния период, мъжките благородни елени

 не се калят изобщо
 не обичат да се калят
 обичат да се калят

2. Барбонките на мъжките благородни елени са

 заострени от двата края
 заострени от единия и вдлъбнати от дркрай
 вдлъбнати в двата края

3. Елените лопатари обикновено сменят рогата си през месеците

 октомври-ноември
 февруари-март
 април-май

4. Зрелите мъжки на сърната се наричат

 елени
 козли
 сръндаци

5. Зрението на сърната е развито

 по-добре от слуха и обонянието й
 колкото слуха и обонянието й
 по-слабо от слуха и обонянието й

6. Очите на дивата свиня са

 големи и изразителни
 малки
 големи и тъмни

7. У нас дивата свиня се среща

 предимно в полето
 само в гората
 повсеместно

8. Бременността при дивите кози продължава

 60-70 дни
 160-170 дни
 260-270 дни

9. Нормално възрастната мечка е с най-голямо тегло през

 пролетта
 лятото
 есента

10. Женската мечка ражда малките си

 рано наесен
 по време на зимния си сън
 късно напролет

11. Брачният период на муфлона е главно през месец

 октомври
 декември
 юли

12. Родилното леговище на вълка е устроено в отдалечени и рядко посещавани от човека места и винаги

 близо до леговище на друга двойка
 в близост до вода
 в пещери

13. Женските диви зайци раждат най-често

 3-4 пъти в годината
 6-7 пъти в годината
 веднъж в годината

14. Привързан ли е дивият заек към местообитанието си?

 Само в блатисти райони
 Не
 Да, много

15. Стъпките в дирята на катерицата са наредени

 последователно
 зигзаобразно
 трапецовидно

16. Височината в холката на възрастния чакал е

 по-гол от лисицата и по-малка от вълка
 колкото на лисицата
 колкото на вълка

17. Женският чакал ражда обикновено

 1, рядко две малки
 от 3 до 9 малки
 от 10 до 12 малки

18. В България лисицата е разпространена

 само високо в планините
 само в гората
 повсеместно

19. Енотовидното куче се храни

 само с животинска храна
 само с растителна храна
 с животинска и растителна храна

20. Един от белезите за отлич на дивата от дом котка е черното петно на стъпалото При дивата то

 обхваща цялото стъпало
 обхваща 2/3 от стъпалото
 обхваща само основата на стъпалото